Idélåda

Nödinge Golfklubbs Intresseförening har som grundändamål att lämna bidrag till golffrämjande aktiviteter.
 
Målet är att aktiviteterna ska omfatta så många medlemmar som möjligt.
 
Alla medlemmar är välkomna att lämna förslag på aktiviteter för 2017. Dessa kommer att utvärderas av styrelsen som väljer ut vilka aktiviteter som läggs in i förslaget till verksamhetsplan för 2017.
För- och efternamn.
Genom att skicka in det här fomuläret så accepterar du Molloms användarvillkor.