Om oss

FÖRENINGEN

Föreningen har sitt ursprung från Nödinge Golfklubb, stiftad den 10 oktober 2001. Den senare upphörde i och med årsmötet den 7 maj 2013 och upphörde som medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) i och med att årsmötesprotokollet i justerad form kom SGF tillhanda.

Föreningens består av ett antal personer som var medlemmar i Nödinge Golfklubb 2012-12-31. Inga nya medlemmar antas.

 

STYRELSE 2017

Ordförande: Michael Svahn - tel 0727-198909
Kassör: Anders Kalin
Sekreterare: Andreas Törner
Ledamot: Bernt Källgren, Björn Kinder